Jordbruksområder forsvinner i Sverige

Mellom 2006 og 2010 forsvant 3.000 hektar med jordbruksareal i Sverige.

salesposter