Les også:

— Avhengig av hvor flinke og erfarne de jeg har fått med er, så vil det ta pluss–minus tre måneder å gjøre dette huset ferdig, sier Larry Dunaway. Han er ansvarlig for 20 frivillige fra ulike organisasjoner som skal sette i stand et hus som for nesten seks år siden ble ødelagt av orkanen Katrina og flommen som den skapte.

Project Homecoming er organisasjonen han jobber for. Innsamlede midler finansierer virksomheten.

Grovt anslått ble omkring 100000 av de 200000 boligene i New Orleans skadet eller ødelagt. Ifølge opplysninger fra byens myndigheter er rundt 43000 hus fortsatt ødelagt.

— Dette er stort sett privateide hus. Etter det vi vet, ønsker et flertall av disse huseierne ikke å bygge opp igjen huset, forteller informasjonssjef Vann Joines i Project Homecoming til Aftenposten.

Saken fortsetter under annonsen.

Han sier de samarbeider tett med byens myndigheter om gjenoppbygging.

Mange deltar

Dunaway og hans folk har alene vært med å sette i stand rundt 125 hus. Men fortsatt er det jobb for ham, hans organisasjon og de mange andre frivillige organisasjonene.

— Folk må selv bekoste materialer, men vi jobber gratis, forteller Dunaway som er den eneste lønnede i arbeidslaget som er en ganske blandet gjeng. Her er en gruppe studenter fra Florida som bruker ferien sin på en uke på anlegg, en gjeng med frivillige fra en rekke kristne organisasjoner og tre unge herrer som i ett år reiser USA rundt med buss og deltar på slike dugnader. Neste stopp er Texas.

Manglet forsikring

— Det er et åpenbart problem at mange av dem som mistet husene sine i Katrina, ikke var forsikret. Eller de hadde ikke god nok forsikring. Derfor står de uten muligheter til å bygge opp igjen husene. Mange av dem måtte også reise langt vekk. De som vender tilbake til dette huset, har i flere år bodd i Texas, sier Dunaway.

I dette småhusområdet i utkanten av New Orleans er det fortsatt hele kvartaler dominert av ødelagte hus. Folk som driver med denne type rehabilitering sier at når noen setter i gang med å fikse opp et hus, kommer de andre eierne ofte etter.

New Orleans ble meget hardt rammet av Katrina. Slik så det ut i uker og måneder etter katastrofen.
Bjørge Stein

— Det er en skam at folk ikke har kommet tilbake i husene sine nesten seks år etter naturkatastrofen, er gjennomgangstonen blant dem som fyller en container med det som en gang var deler av et hus. De tre jentene fra Florida synes det er bra med et avbrekk fra studiene.

— Dette er en måte å gi tilbake til samfunnet på, som jeg synes er fint, forteller Rachel Corben.

Hjelper de fattige

Prosjektet retter seg mot lavinntektsfamilier, folk som ikke har forsikring, de som er underforsikret, eldre og funksjonshemmede. Siden 2005 har denne organisasjonen alene sendt mer enn 50000 frivillige som har nedlagt 2,5 millioner arbeidstimer for å gjenoppbygge hus langs Mexicogulfen.