Ifølge tysk politi var det tirsdag morgen ikke lekket syre ut i floden.

Det er foreløpig uklart hvordan skipet kantret, men vannføringen har vært stor i vesttyske elver den siste tida som følge av snøsmelting og nedbør.