EU-kommisjonen ga tidligere i år beskjed om at den vil innføre en flat tollsats på 230 euro per tonn bananer. Tollsatsen skal erstatte dagens kvotesystemer fra og med januar 2006.

Costa Rica, Colombia, Guatemala, Honduras og Panama stiller seg bak klagen som onsdag ble levert inn av Ecuadors representant i WTO. Landene frykter at de nye tollsatsene, som er resultat av en avtale mellom EU og USA, vil tredoble tollen på bananene deres, og at de ikke vil greie å beholde sine markedsandeler på det europeiske markedet.