— Vi har hatt noen kjedelige episoder som gjør at jeg har vært nødt til å si til enkelte foreldre at det kan bli vanskelig å ha jødiske barn i dette området. Det er fordi det er svært mange palestinere her, sier Lise Egholm, avtroppende rektor ved Rådmandsgades skole, til Danmarks Radio.

Området skolen ligger i - Nørrebro, nord i København - har gjentatte ganger de siste årene vært preget av uro. Det bor 75 000 mennesker i bydelen - 30 prosent av disse har ikke-dansk etnisk bakgrunn.

Da avisen Jyllands-posten trykket karikaturtegninger av den islamske profeten Muhammed i 2005, vokste det frem store opptøyer flere steder i Danmark, og særlig på Nørrebro.

Senere har det med jevne mellomrom vært uroligheter knyttet til rykter om rasisme, trykking av nye karikaturer og rivingen av ungdomshuset i bydelen i 2007.

- En virkelighet vi lever med

Hos det Mosaiske Trossamfunn i Danmark er man godt kjent med situasjonen som rektoren beskriver.

Saken fortsetter under annonsen.

- Det er selvfølgelig ikke akseptabelt, men det er en virkelighet som vi kjenner til, og som vi - i anførselstegn - lever med, siger formann Finn Schwartz til DR.

— Denne problemstillingen er så alvorlig at den må diskuteres fra for eksempel det jødiske samfunnets side og fra min side, sier Schwartz.

Foreslår økonomisk straff

Situasjonen på Nørrebro-skolene har fått danske politikere til å reagere kraftig.

Til avisen Berlingske sier talsmann for integrering i Dansk Folkeparti, Martin Henriksen, at partiet vil innføre nulltoleranse overfor personer og grupper som sjikanerer eller forfølger jøder.

— Det vil ta mange år å løse problemet, og det vil være uærlig å påstå noe annet. Derfor bør det innføres en rekke håndfaste regler som understreker at samfunnet ikke finner seg i den slags, sier Henriksen.

Partiet, som befinner seg på ytre høyreside i dansk politikk, foreslår økonomisk sanksjonering av familier hvor et medlem blir tatt for sjikane - eksempelvis trekk i barnetrygd og kontantstøtte, forflytning til andre bydeler eller utvisning av landet i ekstra grove tilfeller.

Henriksen krever i tillegg at det iverksettes opplysningskampanjer om jøders rettigheter i visse boligområder i Danmark.

- Vestbreddens normer skal ikke styre

De Konservatives Rasmus Jarlov mener at jødehetsen er byens største likestillingsproblem. Partiet vil at uavhengige observatører skal sendes ut til skoler for å avdekke omfanget av sjikanen.

- Vestbreddens normer skal ikke styre det danske samfunn. Det skal det slås meget hardt ned på, sier Jarlov til Berlingske.

— Om nødvendig må skolene utvise barn som sjikanerer jødiske barn. Dette er Københavns suverent største likestillingsproblem, og det krever en fast hånd.

De Konservative mener også at skolene bør pålegges plikt til å melde inn alle episoder knyttet til antisemittisme.

Tror på opplysning

Rektor Lise Egholm har i mange år vært aktiv i integreringsdebatten i København. Hun mener det er én løsning på problemet.

— Opplysning, opplysning og opplysning er veien frem. Vi må debattere dette, og fortsette å debattere det - så vil det kunne endres. Det kan ikke være riktig i 2013 at man ikke kan gå på en skole på Nørrebro fordi man har jødisk bakgrunn, sier Egholm.