I november i fjor ble det lagt frem forslag i California om at det skulle være opp til de enkelte byene å bestemme om besittelse og bruk av marihuana skulle legaliseres. Den demokratiske representanten Tom Ammiano gikk inn for en mer omfattende lovregulering. Nå er det ikke sikkert at noen av disse alternative vil bli vedtatt.

Prisfall

Kombinasjonen av stadig mer omfattende bruk av marihuana til medisinske formål og kutt i offentlige budsjetter, har ført til at utsiktene for legalisering er større enn noensinne. Det har fått noen til å tenke seg om to ganger. Lovlig dyrking kan føre til et drastisk prisfall.

Prisnivået er allerede gått ned de siste fem årene, fra ca. 23000 kroner til mindre enn 17000 kroner pr. kilo for den beste kvaliteten. Ifølge de som dyrker marihuana i Humbolt-området, skyldes dette at utsalgene av medisinsk marihuana har fått stadig flere som vil levere til dem.

Hippiepionerene

På 1960-og 70-tallet fant hippier og radikale studenter veien til den nordlige delen av California for å slippe unna den konvensjonelle USA som de foraktet. De begynte marihuanadyrking i det små, og virksomheten økte etter hvert i omfang. Klimaet var gunstig, og aktiviteten ble tolerert. Prisene økte, og inntektene ble viktig for lokalsamfunnene.

I dag anslår økonomer at inntektene fra marihuana utgjør mellom 500 og 700 millioner dollar av den samlede økonomien i Humboldt-området som er på ca. 3,6 milliarder dollar. Selv om marihuanadyrkingen er omfattende, er den fortsatt forbudt for dem som ikke leverer til et lovlig utsalg for medisinsk bruk. Hvert år blir noen tatt for ulovlig dyrking og dømt til fengselsstraffer. Noen av dem som driver med det, lever i paranoid frykt, og de formaner barna om ikke å si til noen hva foreldrene driver med. Samtidig har de vennet seg til de gode inntektene som produksjonen gir.

Alternativene

Skulle virksomheten bli legalisert, kan det skje på mange måter. Men mange mener at dersom det skje, vil prisene falle, kanskje til bare noen hundre kroner kiloet. Flere vil drive med det, og politiet vil ikke redusere avlingene ved å ødelegge millioner av planter hvert år. Samtidig mener andre at økt etterspørsel etter lovlig marihuana kan føre til oppsving i prisene.

– Hvis omsetningen kommer i ordnede former som med sigaretter, tror jeg det vil bli en sterk økning i etterspørselen, sier Erick Eschker, professor i økonomi ved Humboldt State-universitetet. Det er uansett et ubesvart spørsmål hva som er å foretrekke ut fra økonomiske hensyn: lovlig eller ulovlig marihuana.

Ringvirkningene

Noen mener at dette ikke bare er snakk om økonomi. Det er en levemåte. Marihuanaøkonomien er med på å holde live i andre virksomheter: frivillig helsetjeneste, kunstnergrupper og annet som marihuanadyrkerne støtter opp om økonomisk. Andre mener det vil være en fordel dersom økonomien ikke blir så avhengig av ett produkt.

Skulle marihuanadyrkingen bli legalisert, vil den nok miste litt av glamouren. Det vil bli mer daglig strev og små fortjenestemarginer, noe andre bønder allerede sliter med. Og de som dyrker marihuana, vil også måtte beskjeftige seg med prosaiske ting som regnskapsføring, betale skatt og overholde regler for bruk av plantevernmidler.

Norsk enerett: Aftenposten