Blodig. I løpet av de siste dagene har antall registrerte sivile ofre for den angloamerikanske invasjonen i Irak passert 10.000, melder den private gruppen Iraq Body Count, som er opprettet for å drive slik registrering. Ikke siden Vietnam-krigen i 1960— og 1970-årene skal en vestlig militær operasjon ha kostet så mange ikke-stridende mennesker livet.Etter at invasjonen av Irak startet den 20. mars i fjor, har akademikerne og aktivistene bak IBC omhyggelig registrert alle sivile dødsfall som er en direkte følge av krigen og den påfølgende okkupasjonen. De bygger hovedsakelig på rapporter i anerkjente vestlige nyhetsmedier og krever at minst to nyhetsorganer uavhengig av hverandre skal bekrefte samme antall dødsofre i hvert enkelt tilfelle.Før de offentliggjøres, blir alle resultater gransket av minst tre medlemmer av prosjektet som opptrer uavhengig av hverandre. I tilfeller der minst to nyhetsorganer opererer med avvikende antall dødsofre, oppgir IBC både et maksimums- og et minimumstall.Den siste oversikten ble offentliggjort i helgen og viser maksimalt 10 079 sivile ofre for kamphandlingene i Irak. Minimumstallet er 8235, men IBC påpeker at mange dødsfall først lar seg registrere lang tid etter at de har funnet sted, iblant opptil flere måneder. Selv ikke det maksimale antallet representerer "et fullstendig og endelig antall uskyldige dødsofre i løpet av 2003", heter det.Når maksimumstallet nå har passert 10.000, skyldes det således nye opplysninger om irakske politifolk som har mistet livet i angrep siden april i fjor.De aller fleste av de sivile dødsfallene fant sted i perioden frem til 1. mai, da president George W. Bush erklærte at alle større militæroperasjoner var avsluttet. Men også etter denne datoen har tusener mistet livet. Det foreligger ingen oversikt over hvor mange stridende irakere som ble drept under krigen, men der dreier seg etter alt å dømme om flere titusener. Ifølge en ikke publisert oversikt som i november ble utarbeidet av Medact, en gruppe britiske helsearbeidere, kan det totale antall dødsofre i Irak - sivile og militære - være mellom 150.000 og 200.000.

Krever granskning

En av IBC-prosjektets grunnleggere, psykologiprofessoren John Sloboda, sier til avisen The Independent at arbeidet er satt i gang fordi okkupasjonsmyndighetene i Irak ikke fører noen oversikt over antall ofre for krigen.- Denne offisielle mangel på interesse må ta slutt. Vi krever nå at det opprettes et uavhengig internasjonalt tribunal for å fastslå antall dødsofre, omstendighetene omkring deres død og et passende og rettferdig nivå for erstatning til ofrenes familier, fremholder Sloboda.

Terrorkrigen

Den siste oversikten fra IBC tar også for seg krigen mot terror og finner et skrikende misforhold mellom på den ene side antall ofre for internasjonal terrorisme, og på den annen side antall ofre for antiterrorkrigen.I sin kamp for å bekjempe terroren siden 11. september 2001 har USA og dets allierte vært ansvarlige for mer enn 13 000 sivile dødsfall - ikke bare de 10.000 i Irak, men over 3000 andre i Afghanistan, et tall som fortsetter å stige, heter det.Samtidig har antiamerikanske styrker drept 408 sivile i 18 angrep over hele verden i den samme perioden. Om man legger til de offisielle tallene fra angrepene mot New York og Washington 11. september, i underkant av 3000, er det totale antall ofre for terroren under 3500. Det vil i praksis si at for hvert offer for internasjonal terror er det nesten fire ofre for krigen mot terror, skriver IBC.