FNs generalsekretær Ban Ki-moon har allerede fordømtprøvesprengningen. Han viser til at prøvesprengningen er i strid medresolusjoner fra FNs sikkerhetsråd og at den undergraver stabiliteten iområdet.

Spenning knyttet til Kinas holdning

I tillegg setter dette arbeidet med ikke-spredning avatomvåpen tilbake. FNs generalsekretær har bedt det nye regimet i Nord-Korea omå forholde seg til den internasjonale bekymring for landets utvikling og settei verk tillitsvekkende tiltak overfor nabolandene.

Konsultasjonene, et såkalt uformelt møte, i Sikkerhetsrådet starter før dagensordinære møte.

Det er spesielt knyttet interesse til Kinas holdning tilprøvesprengningen.

Sikkerhetsrådet er det FN organ som i tilfelle vedtarytterligere sanksjoner mot Nord-Korea.

Truer med «sterkere handling»

Nord-Korea truer i en ny uttalelse med «sterkere handling» om ikke USA slutter med sin «fiendskap».

– Den siste atomprøvesprengningen var bare den første handlingen der vi utøvde så mye tilbakeholdenhet som mulig, heter det i meldingen fra landets utenriksdepartement, publisert av det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA.

Aftenposten kommer tilbake med mer fraSikkerhetsrådets møte