Maryland avskaffer dødsstraff

Maryland er på vei til å bli den attende amerikanske delstaten som avskaffer dødsstraff.

salesposter