Over 100 personer ble skadd i ulykken, og flere av dem ble brakt til sykehus med alvorlige skader. Eksplosjonen skjedde om ettermiddagen lokal tid ved det største raffineriet til oljeselskapet BP i Texas City, 55 kilometer sør for Houston.

— Vi tror 14 personer mistet livet i brannen, sier sjefen for raffineriet, Don Parus.

— Dette er en svært trist dag for BP, sier han.

Om lag 70 av de skadde arbeidet på raffineriet og ble skadd i eksplosjonen og den påfølgende brannen. Resten av de skadde befant seg utenfor anleggets område og ble truffet av glasssplinter og deler av taket som fløy av i det voldsomme smellet.

Ukjent årsak

Årsaken til eksplosjonen var skjærtorsdag morgen fortsatt ikke kjent. Det skal imidlertid ikke være mistanke om terror.

— Vi har ingen grunn til å tro at dette ble forårsaket av en utenforstående person, sier BP-talsmann Hugh Depland.

Eksplosjonen førte til en større brann på raffineriet. Det var imidlertid en isolert del av anlegget som ble rammet, slik at resten av raffineriet kunne fortsette produksjonen som normalt.

Husene ristet

Redningsmannskapene på stedet arbeidet onsdag kveld på spreng for å finne en rekke arbeidere som satt fast i ruinene.

Eksplosjonen var så kraftig at husene ristet i Galveston, 12 kilometer fra Texas City. Vinduer ble blåst ut i området rundt raffineriet, og folk rundt hele Galveston-bukta kunne se de 20 meter høye flammene og den svarte røyken.

Det enorme raffineriet i Texas City produserer 470.000 fat olje per døgn og står for 30 prosent av BPs oljeleveranser og 3 prosent av USAs totale forsyninger. Som et resultat av ulykken steg oljeprisen i New York.

Minst 14 mennesker ble drept i en voldsom eksplosjon i et av USAs største oljeraffinerier onsdag.
BRETT COOMER / AP