Motstandere av homoekteskap klager til høyesterett

Motstandere av ekteskap mellom homofile appellerer til USAs høyesterett om straks å stanse likekjønnede vielser som har funnet sted i California siden et forbud ble opphevet fredag.

salesposter