Ordfører Ray Nagin hadde da ventet til dagen før orkanen traff med å starte tvungen evakuering. Og selv da det ble gjort, var det bare innbyggere som selv klarte å flykte, som slapp unna. Tusenvis av mennesker ble igjen, mange av dem fordi de ikke hadde helse eller ressurser til å reise fra byen.Da "Katrina"s ødeleggende kraft slo inn over kysten av Louisiana, Mississippi og Alabama, var til alt overmål redningsarbeidet svært underdimensjonert, noe som blant annet førte til at sjefen for Direktoratet for kriseberedskap måtte gå, og at det har blåst kraftig også mot president George W. Bush.

Bedre forberedt.

Med trusselen fra en ny, stor orkan foran seg, har myndigheter på alle nivåer åpenbart bestemt seg for å lære av de feilene som ble gjort. Allerede onsdag, mer enn tre døgn før orkanen "Rita" er ventet å slå inn over Texas, startet myndighetene tvungen evakuering av det som er ventet å bli de områdene som blir verst rammet.Busser er blitt satt opp for innbyggere som ikke har bil eller penger til egen transport, og sykehus og andre institusjoner er blitt evakuert. Det er likevel rettet kritikk mot lokale myndigheter i Houston fordi det ikke er åpnet noen tilfluktsrom på sikre steder.Når det gjelder de føderale myndighetene, har de også reagert på en helt annen måte enn sist. Pentagon lover en robust respons, og sier at

300 000 medlemmer av nasjonalgarden er i beredskap, minst 10 000 av dem er allerede i Texas.— Vi vil være sikre på at vi er bedre forberedt og i bedre posisjon til å reagere på orkanen "Rita", sier talsmann ved Det hvite hus, Scott McClellan.Minister for nasjonal sikkerhet, Michael Chertoff, som mange demokrater ville se sparket etter "Katrina"-katastrofen, sier det slik:- Det er sannsynligvis riktig å si at alle er ekstra forsiktige slik at det ikke finnes noen muligheter for at det blir noen mangel på ressurser.