Med dansk hjelp skal NATO lage egne videoer fra krigen som via satellitt tilbys mediene. NATO er verdens mest moderne militærallianse. Det er ikke alliansen informasjons— og propagandamaskin. På visse områder er den på steinaldernivå, ifølge NATOs egen generalsekretær, Jaap de Hoop Scheffer.NATO overtok ledelsen av ISAF-styrken i Afghanistan i 2003 uten en informasjonsstrategi for sin mest omfattende og farligste operasjon noen gang. Det har ført til to ting. Økt hemmelighold som har redusert støtten til ISAF-operasjonen i medlemslandene. I tillegg erkjenner NATO at alliansen stadig taper i propagandakrigen mot Taliban og deres støttespillere. NATO kan ikke engang overføre video fra Afghanistan til vesten. Nå skal dette endres.

NATO-TV

Danmark har besluttet å stille utstyr til rådighet, slik at NATO kan filme, redigere og sende bilder via satellitt fra fronten i Afghanistan og til for eksempel vestlige medier. NATO-talsmann, James Appathurai, avviser at dette skal bli et nytt rent propagandatiltak, men derimot et tilbud til mediene. - Men hvorfor kommer dette først nå?- Godt spørsmål. Ting går ikke raskt i NATO, sier han.- Informasjon om det som har skjedd i Afghanistan har vært ivaretatt av hvert enkelt land. Men vi ser nå behovet for en felles strategi og en samordning. NATO har ikke hatt budsjett til dette. Vi er glad for at Danmark nå stiller med utstyr. Vi skal drøfte hvordan vi skal bemanne dette, legger Appathurai til.Det hele skal være operativt utpå nyåret.- De er tydeligvis tungnemme i NATO, sier Norsk Presseforbunds generalsekretær Per Edgar Kokkvold. Han mener at det er bra at NATO nå erkjenner at deres informasjonsvirksomhet ikke har vært god nok.

To forhold

NATOs generalsekretær, Jaap de Hoop Scheffer, holdt nylig et foredrag i København. Her tok han selvkritikk på NATOs manglende evne til å formidle hvor viktig oppdraget i Afghanistan er. Generalsekretæren viste også til hvordan NATO taper propagandakrigen med Taliban. - Påstander fra Taliban om sivile tap spres verden over via Internett og nyhetsbyråer i løpet av minutter. Vi sender så team til stedet for å undersøke påstandene. Vårt svar på Talibans påstander kommer flere dager etterpå, om vi er heldige. Vi taper mediekrigen, sa generalsekretæren.Hoop Scheffers yndlingshistorie er å fortelle om den videoen NATO har, men som de ikke kan vise fordi den er gradert av sikkerhetshensyn.Grunnen er at fotografen sto på en militærpost. Den viser en bevæpnet talibansoldat som ifører seg burka og går inn blant sivile før han åpner ild mot NATO-soldater.- Den bør nedgraderes, har generalsekretæren sagt flere ganger, men han taler tydeligvis for døve militærører.

Mer propaganda

I dag er journalister som vil dekke krigen i Afghanistan nesten helt prisgitt NATO eller sitt lands styrker. For redaksjonene er det meget dyrt om de skal sende folk til Afghanistan hvor de selv står for sikkerhetsopplegget. Kokkvold sier at det er betenkelig for den uavhengige nyhetsformidlingen om en slik konflikt bare blir dekket med journalister som er avhengig av for eksempel NATO for å komme frem til fronten.Forsvarets Fellesoperative hovedkvarter opplyser at den tyske generalen som har kommandoen over ISAFs styrker i Nord-Afghanistan, har bestemt at han ikke vil ha noen pressefolk i nærheten av kampene som de norske soldatene nå er involvert i.Dette er en annen policy enn den som ble fulgt i Kandahar i fjor.

Taliban vinner mediekrigen, mener NATOs generalsekretær.
AFP