EU håper å tyne Norge for mer penger i EØS-kontingent. I perioden 2009 til 2014 betalte Norge, Island og Liechtenstein rundt 14 milliarder kroner til EU i såkalt EØS-kontingent.

For neste femårsperiode krever EU mer. EUs medlemsland har samlet seg om et mandat for å forhandle om en ny såkalt EØS-kontingent med Norge, Island og Liechtenstein. I realiteten er det Norge som må plukke opp regningen for de tre EFTA-landenes tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen. Norges andel er på hele 97 prosent.

Vil ha mer

Etter det Aftenposten har fått bekreftet, inneholder ikke mandatet noe konkret tall, men det slår fast at EU ønsker en generell økning i bidraget.

I tillegg «vil man analysere muligheten for å få til en ytterligere tildeling for å redusere konsekvensene av ungdomsledigheten i de statene som er hardest rammet».

I praksis betyr dette at EU ønsker å få ekstra penger fra Norge til å bekjempe den omfattende ledigheten blant ungdom i EU-landene. I noen medlemsstater, som for eksempel Spania, er ledigheten blant ungdom omkring 50 prosent.

Informasjonsrådgiver Hilde Steinfeld i Utenriksdepartementet sier at de norske forhandlingsposisjonene ikke er offentlige.

Nei fra Norge

Hvilke forventninger EU har kom frem da statsminister Erna Solberg møtte EU-kommisjonens president José Manuel Barroso før jul. Han understreket at det var helt rimelig at Norge bidrar til sosial utjevning i Europa.

— Norge drar fordeler av å være del av verdens største marked. Det er rimelig at et land som får tilgang bidrar etter evne. Og Norge er et rikt land. Vi tar imot all den generøsiteten vi kan få, sa Barroso den gangen.

Tøffe runder

Forhandlingene om denne kontingenten har vært tøffe ved flere anledninger. Statsminister Solberg varslet ingen økning i det norske bidraget da hun møtte EU-toppene. Men ved alle andre korsveier har Norge måtte gi mer enn man i utgangspunktet hadde tenkt seg.

Statsministeren har varslet at Norge er meget opptatt av hvordan pengene brukes. Hun signaliserte under sitt Brusselbesøk at de i økende grad kan brukes til å bekjempe ledighet blant unge.

Les også: