Norden kan få felles katastrofeenhet

Nordisk råd mener beredskapen må styrkes på grunn av klimaendringene og tar nå til orde for opprettelse av en felles katastrofeenhet.

salesposter