Statssekretær Bård Glad Pedersen i Forsvarsdepartementet begrunner beslutningen slik:

— Norge har ikke anledning til å prioritere et militært bidrag til EU-styrken i Den sentralafrikanske republikk. Vi støtter den sivile delen av Den afrikanske union sin styrke i landet, som har spilt en viktig rolle med å komme raskt på plass da voldelighetene brøt ut for fullt mot slutten av fjoråret.

Glad Pedersen understreker at Norge bidrar betydelig til FN og hjelpeorganisasjoners viktige jobb i landet

— Sikkerhetsrådet har foreløpig ikke fattet noen formell beslutning om FN-overtakelse av AU-styrken. Det er derfor for tidlig å ta stilling til et eventuelt norsk bidrag. Vi støtter den sivile delen av AU-styrken med 6 millioner kroner, sier Glad Pedersen.

Den humanitære situasjonen i Den sentralafrikanske republikk er svært alvorlig. 2,5 av 4,6 millioner mennesker i landet trenger nødhjelp. Så langt i år har Norge gitt 60 millioner kroner til den humanitære innsatsen.