Rapporten fra Amnesty, som ble offentliggjort tirsdag, viser at 88 prosent av alle kjente henrettelser i fjor skjedde i Kina, Iran, Saudi-Arabia, Pakistan og USA. Kina var landet som tok livet av flest av sine innbyggere i 2007, med minst 470 henrettelser. 1.860 mennesker ble dømt til døden. Ettersom henrettelser i Kina er hemmelige, er det reelle antallet garantert høyere, fastslår rapporten. Ifølge BBC er anslaget 8.000 henrettelser årlig. — Høyst sannsynlig er 470 registrerte henrettelser i fjor, mot 1.010 året før, mer et tegn på økt mediesensur enn en reell nedgang, sier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty International Norge, til NTB.

- Må være offentlig

Amnesty utfordrer alle land, og spesielt Kina, til å stoppe bruken av hemmelige henrettelser. «Mange lands myndigheter hevder at henrettelser skjer med folkets støtte. Folket har derfor rett til å vite hva som skjer i deres navn. I et land så stort som Kina, med streng statlig informasjonskontroll, er det bare myndighetene som vet virkeligheten bak bruken av dødsstraff» skriver Amnesty. Nærmere 70 forskjellige lovbrudd kan ifølge Amnesty gi dødstraff i Kina, deriblant skattejuks, tyveri av momskvitteringer, hærverk på elektrisitetsverk, salg av uekte medisin, underslag, korrupsjon og narkotikaforbrytelser.

Paradoksal oppgang

Rapporten viser at antallet henrettelser har gått kraftig opp i Iran (minst 370), Saudi-Arabia (minst 143) og Pakistan (minst 135). Saudi-Arabia er landet som i dag henretter flest per innbygger, foran Iran og Libya. Paradoksalt nok vedtok FNs hovedforsamling i fjor å be alle land avstå fra å bruke dødsstraff. Forslaget ble vedtatt med 104 mot 54 stemmer, mens 29 avsto fra å stemme. - At forslaget ble vedtatt i desember med et så stort flertall av stemmene, viser at en global avskaffelse av dødsstraffen er mulig. Å ta et liv er en av de mest drastiske grepene et lands myndigheter kan ta, sier Egenæs til NTB. Ifølge Amnestys beregninger, sitter om lag 27.500 mennesker i dag på dødsceller rundt om i verden.