Mer om denne saken: Cowart er sammen med Paul Schlesselman (18) tiltalt for blant annet drapstrusler mot USAs nyvalgte president Barack Obama, og for besittelse av våpen til bruk i kriminelle handlinger.

De to unge mennene planla å skyte eller halshogge 102 svarte mennesker i Tennessee, og drapene skulle utføres på en skole med overvekt av svarte elever. Deretter skulle de skyte Obama.

Torsdag fylte Cowarts advokat ut en begjæring om å få sin klients tiltale forkastet. Advokaten argumenterer for at bare to av de 23 jurymedlemmene som er oppnevnt i saken, er hvite, og derfor ikke kan regnes som objektiv.

Daniel Cowart (20) fra Bells i Tennessee ble arrestert for å ha planlagt å drepe Barack Obama.
AP