OECD: Finanskrisen har svekket global bistand

For første gang siden 1997 falt den globale bistanden i fjor, viser nye tall fra OECD. Rike land lukket lommeboka i kjølvannet av finanskrisen.

salesposter