OECD vil ha Colombia med

Under ledelse av Norge har OECDs ministermøte bestemt seg for å invitere Colombia til medlemskapssamtaler.

salesposter