Samtalene i Egypt om en våpenhvile kollapset. Hva vil de forskjellige partene i konflikten?

1. Hva var på forhandlingsbordet?

Egypt hadde foreslått en midlertidig avtale. Israel var klare til å lette på frakt av varer og mennesker over to grenseoverganger. Spørsmål om egen flyplass og havn skulle drøftes om en måned. Hamas krevde detaljer om lettelsene, men Israel ville vente.

2. Blir samtalene gjenopptatt?

Neppe med det første. Egypt snakker inntil videre med partene hver for seg: Israel på den ene siden og Hamas og den palestinske selvstyremyndigheten, med president Mahmoud Abbas i spissen, på Vestbredden på den andre siden.

3. Hva vil Hamas?

Gruppen ser ut til å mene at den har mindre å tape på å kjempe videre enn å godta en avtale den frykter vil gjenopprette blokaden slik den har fungert hittil. Eksport er stort sett forbudt. De fleste innbyggere kan ikke reise ut. Før hadde Hamas smuglertunneler fra Egypt, men det nye militærstyret der stengte disse i fjor. Drevet ut i en økonomisk knipe inngikk Hamas en avtale med den palestinske president Abbas, som formelt sett gjorde ham til president også i Gaza, mens Hamas i praksis beholdt kontrollen på stripen.

4. Hva vil Abbas?

Den palestinske delegasjonen utviste i Kairo utad en samlet front med Hamas, men hadde motstridende mål. De Abbas-lojale ba Hamas godta en midlertidig avtale slik egypterne foreslo. Abbas-leiren ønsker seg en avtale der de står for gjenoppbyggingen av Gaza og at den palestinske selvstyreenhetens sikkerhetsstyrker vokter grenseovergangene. Det skal dempe israelsk og vestlig frykt for at penger og varer skal gå til Hamas.

Saken fortsetter under annonsen.

5. Hva vil Egypt?

Selv om landet har inntatt rollen som megler, er landet part i konflikten. Det er på lag med Israel og til en viss grad Abbas-styret i å forhindre at Hamas kommer ut av krigen med konkrete triumfer. Egypt vil utsette drøftelser om lettelser ved Egypts Gaza-grense med henvisning til at samtalene bør dreie seg om israelske grenseoverganger.

6. Hva vil Israel?

Statsminister Benjamin Netanyahu sier målet er å få slutt på rakettangrepene mot Israel. Han er under press fra krefter i sin egen koalisjon som vil knuse Hamas militært med ytterligere luft— og artilleriangrep og med nye bakkestyrker. Kampene i sommer har svekket Hamas’ militære slagkraft, men det er antatt at de fortsatt har tusener av raketter.

En militær opptrapping vil imidlertid føre til flere sivile dødsfall og ytterligere internasjonal fordømmelse. En uoffisiell våpenhvile ville gi Hamas anledning til å diktere utviklingen ved å provosere Israel når som helst med raketter.

Netanyahu skal ha vært innstilt på å gå med på en midlertidig avtale, men skal ha beordret forhandlere til å skjerpe kravene etter av innholdet ble offentlig kjent.

7. Hvilke andre er involvert?

Qatar var ikke med i samtalene, men er en storspiller og en av Egypts rivaler. Hamas’ eksilleder bor her. I Abbas-leiren mistenker enkelte at Qatar ba Hamas styre unna en avtale.

EU tilbød å hjelpe til med grensekontrollen, men det forutsatte en avtale. USA og FN var opprinnelig involvert i samtaler, men overlot jobben til Egypt etter flere mislykkede forsøk. USA og EU regner Hamas som en terroristorganisasjon, noe som kompliserer internasjonal innsats i gjenoppbygging.