For dette fikk han en betinget fengselsdom. Kun to måneder senere ble han på nytt tatt for å stjele, denne gangen en bolle ris med svinekjøtt i et supermarked. Da havnet han i fengsel for to år.

Kageyama, som arbeidet 40 år som bygningsarbeider, er bare en av stadig flere gråhårede butikktyver. Da han ble for gammel til å arbeide, endte han opp på gaten og begynte med småtyverier. Etter løslatelsen ble han tatt enda en gang, i april 2011, da han stjal pølsebrød og stekte nudler.

Dobling av kriminalitet

- Det var ikke noe morsomt å bli tatt, men jeg ga bare blanke, sa han i et intervju tidligere i år. - Jeg gjorde aldri noe sånt mens jeg var i jobb.

Kriminelle handlinger begått av Japans eldre er blitt fordoblet det siste tiåret, og det er nå flere eldre enn ungdommer som utfører butikktyverier. Ettersom statsminister Shinzo Abe planlegger å kutte sosialbudsjettet ytterligere i august for å begrense statsgjelden, samtidig som eldrebølgen vil øke med 4,47 millioner i løpet av de neste ti årene, er bølgen av pensjonistkriminalitet en forsmak på utfordringene som ­Japan står overfor med sin raskt aldrende befolkning.

Rådløse myndigheter

- Kriminalitet er et av problemene som følger med eldrebølgen, sammen med pensjoner, pleiebehov og de økte sosialutgiftene, sier Koichi Haji, som arbeider ved forskningsinstituttet NLI i Tokyo.

Saken fortsetter under annonsen.

- Regjeringen vet ikke ha den skal gjøre. Det foreligger heller ingen planer for hvordan samfunnet skal håndtere det synkende folketallet.

Abe er fanget mellom barken og veden. Der forsøker han å ta kontroll over en statsgjeld som Det internasjonale pengefond anslår vil komme opp i 245 prosent av nasjonalproduktet i år, på samme tid som en hær av pensjonister vil utgjøre en tredjedel av befolkningen i 2035. Mens statsministeren forsøker å begrense sosialytelsene og sette fart i inflasjonen, står stadig færre unge mennesker klar til å ta seg av de ­eldre. Dermed tyr flere og flere pensjonister til kriminalitet.

Annen kriminalitet ned

Samtidig som antall forbrytelser begått av eldre ble fordoblet fra 2002 til 2012, gikk totalt sett kriminaliteten i Japan ned med 17 prosent is amme periode.

- Pensjonister stjeler matpakker og brød fordi de er fattige. Men noen stjeler også fordi de er ensomme og isolerte, sier Yusuke Ishikawa i Justisdepartementets kontrollavdeling.

Japans utgifter til sosialomsorg økte til rekordhøye 103 trillioner yen (rundt 6000 milliarder kroner) årlig i 2011, rundt 22 prosent av brutto nasjonalprodukt, ifølge det nasjonale institutt for befolkningsforskning. Pensjoner utgjør drøye halvparten av disse utgiftene.

- Det nåværende nivået på pensjonene er det umulig å opprettholde, sier forskeren Haji hos NLI. - Eldre graver stadig raskere og stadig dypere ned i sine oppsparte midler.

Samtidig tyr stadig flere av dem til småkriminalitet. Tallene kan være høyere, fordi mange tyverier begått av eldre aldri blir anmeldt, ifølge vaktselskapet som har ansvar for sikkerheten ved mange supermarkeder, apoteker og varehus. De stjeler all slags mat — sashimi, risboller, søtsaker, ål og sake-brennevin.

Norsk enerett: Aftenposten