Det er selskapet som driver atomkraftverkene i Fukushima, Tokyo Electric Power Co (TEPCO), som opplyser dette mandag.

TEPCO sier testresultatene stammer fra prøver som ble tatt for en uke siden. Selskapet hevder at plutoniumet som er funnet, ikke er skadelig for mennesker.

– Slike meldinger kommer vi til å få mange av i dagene og ukene som kommer. Det er bare nok et eksempel på hvilken svær utfordring de har for å få gjort anlegget stabilt, sier direktør Ole Harbitz i Statens strålevern til NTB.

Kommer fra reaktor 3

Han forklarer at plutoniumet kommer fra reaktor 3, som er den reaktoren som drives av såkalt mox-brensel, en blanding av uran og plutonium.

Harbitz understreker at plutonium er et stoff som først og fremst er farlig ved inhalering, slik at det ikke er noen umiddelbar fare for befolkningen som er evakuert.

– Det er håndterbart. Men de som jobber der, er utsatt, sier han.

Tidligere mandag opplyste TEPCO at radioaktivt vann har lekket ut fra en av reaktorene ved atomkraftverket. Vannet hadde et strålingsnivå på mer enn 1000 millisievert i timen, ble det opplyst.

Oppdaget i tunnel

Grensen for mengden radioaktiv stråling som er tillatt, er til sammenligning 250 millisievert i året.

Lekkasjen ble oppdaget i en tunnel som leder til atomkraftverkets reaktor nummer 2. Arbeidere jobber nå for å håndtere lekkasjen.

– Vi må kontrollere om vannet kan komme til å renne direkte ut i havet, sier en TEPCO-ansatt.