Det sier New Orleans assisterende politisjef W.S. Riley. Han er dypt skuffet over hjelpen fra de føderale myndighetene og legger ikke skjul på at de hadde ventet langt mer mye tidligere.

— Vi ventet at regjeringen skulle reagere innen 24 timer. De første tre dagene fikk vi ingen hjelp, sier Riley.

De lokale redningsmennene måtte konsentrere seg om å få folk ned fra tak og ut fra loft.

— Vi ble skutt mot med automatvåpen. Vi har fortsatt noen smågangstere rundt omkring. Mest skuffet er jeg over den føderale regjeringen og Nasjonalgarden som kom 48 timer etter orkanen med 40 lastebiler. De kjørte lastebilene inn og la seg til å sove, hevder Riley.

— I 72 timer var denne politiavdelingen, brannvesenet og en håndfull borgere alene om redningsarbeidet. Vi har folk som døde mens Nasjonalgarden satt og spilte kort. Jeg forstår hvorfor vi ikke vinner krigen i Irak hvis det er denne type folk vi har, sier politisjefen.

Etter at evakueringen endelig kom i gang, mener han at innsatsen har vært god.