Flyene skal være klare til å gå på vingene i løpet av få minutter hvis det skulle dukke opp trusler fra luften i løpet av mesterskapet. Portugisiske myndigheter sendte fredag en formell forespørsel til NATO om å få flyvede radarstøtte fra AWACS-fly. AWACS er flyvende radar og luftkontroll som kan ligge over et område for å kontrollere luftrommet. Portugal er medlem av NATO.

Vanligvis er Portugals F-16 flåte stasjonert på Monte Real-basen som ligger rundt 100 kilometer nord for Lisboa. Men under mesterskapet vil flyene bli plassert ut på flere flyplasser rundt om i landet.

Portugal har satt i gang en omfattende gjennomgang av sine sikkerhetstiltak rundt mesterskapet etter togbombene i Madrid 11. mars.

NATO sendte AWACS-fly for å overvåke luftrommet over Salt Lake City under OL i 2002, men har ennå ikke fattet en beslutning om de vil svare positivt på henvendelsen fra Portugal.

(Aftenpostens nettutgave — AP)