Hissa Hilal, mor til fire, journalist og dikter, sjokkerte denne uken dommere og seere under TV-konkurransen The Million Poets, sendt fra Abu Dhabi. Men med sitt krasse angrep på presteskapet i det konservative saudiarabiske kongedømmet klarte hun likevel å kvalifisere seg til finalen i denne arabiske «idol»— konkurransen. Her synger ikke deltagerne popsanger, men fremfører sine egne dikt i tradisjonell, arabisk verseform.

Hissa Hilal valgte å bruke konkurransen til å levere et hardt angrep på muslimske ledere «som sitter i maktposisjon», men «skremmer» mennesker med sine fatwa’er eller religiøse kunngjøringer og «jakter som en ulv» på dem som søker fred, ifølge The Daily Telegraph.

Dødsstraff

Diktet ble sett som et tilsvar til en fatwa fra Sjeik Abdul-Rahman al-Barraks for kort tid siden. Den var særlig myntet på høyere utdannelsesinstitusjoner og arbeidsplasser og fastslo at den som medvirker til at menn og kvinner omgås i skole- eller arbeidssituasjon, må regnes som vantro og straffes med døden.

Men den modige dikterens budskap er trolig også rettet til flere andre mektige islamske geistlige som preger livet til folk i den arabiske verden via sin forkynnelse i TV-programmer, på websider og eller i kraft av ledende stillinger på universiteter.

Til BBC sier den modige poeten at hun er sterkt provosert av at arabiske samfunnsliv blir mer og mer isolert fra omverdenen: –Selv om man bare helt enkelt ønsker å opptre hyggelig mot andre, spør folk seg nå om det er haram (forbudt, syndig) å si hallo til fremmede. Jeg anklager dem som har ledet folket i en slik retning.

Trusler

Hvis Hissa Hilal vinner finalen, venter en premie på 1,3 millioner dollar. Men noen av seerne mener hun fortjener noe helt annet og har sendt henne mer eller mindre fordekte drapstrusler.

Det er ikke gitt at man ustraffet kan hevde i verseform at de religiøse lederne «bærer døden som en kappe gjordet med et belte», en klar referanse til selvmordsbomberes sprengstoffbelter.

Håp for døtre

I pakt med stammesamfunnets krav er Hissa Hilal bestandig iført heldekkende abaya, også når hun deltar i «idol» – konkurransen, og begrunner dette med de problemer hennes ektemann og brødre ville få med andre menn hvis hun brøt tradisjonen.

–Jeg håper mine døtre slipper å dekke sine ansikter og at de får et bedre liv enn det jeg lever, sier den frittalende dikteren, som har Charles Dickens og Ernest Hemingway som litterære forbilder.

–Verden er en liten landsby. Fra mitt hjerte ønsker jeg fred og kjærlighet for alle mennesker, er hennes hovedbudskap.