Putin snakket med Tysklands statsminister Angela Merkel og britiske David Cameron søndag.

— Putin understreket spesielt at tiltakene satt i verk av Krims legitime myndigheter er basert på folkeretten og har som mål å garantere de legitime interessene til befolkningen på halvøya, het det i en kunngjøring fra russiske myndigheter etter samtalene.

Krims regionforsamling vedtok 27. februar at det skal holdes folkeavstemning om regionens tilknytning 16. mars. Men ifølge Aftenposten var flere av representantene som ifølge offisielle referater avga stemme ikke til stede i virkeligheten. Det var for få folkevalgte til stede til at stemmegivningen er gyldig, skriver avisen.