Mens velstanden øker i Kina, gjør konsumet av helsemessig farlige varer det samme. Les bare her:

  • Hver tredje røyker i verden er en kinesisk mann. Kineserne røyker opp 2000 milliarder sigaretter hvert eneste år.
  • En fjerdedel av kineserne er overvektige.
  • 177 millioner kinesere lider av høyt blodtrykk, blant annet på grunn av et høyt saltinntak.Tallene er hentet fra en ny rapport i den siste utgaven av den anerkjente medisinske journalen The Lancet, og gir et illevarslende bilde av en befolkning som er i ferd med å utgjøre en helsemessig tidsinnstilt bombe for seg selv. Rapporten påviser også at gjennomsnittskineseren spiser mellom 25 og 100 prosent mer fett enn i 1982.

Økt levestandard gir dårligere helse

Forskerne bak rapporten kommer hovedsakelig fra Kina og USA, og anbefaler nå kineserne å røyke mindre, spise mindre fet mat og trene mer. Den usunne livsstilen i Kina kommer som en direkte følge av at mange av landets innbyggere har blitt mer velstående enn de var for 30 år siden. Ironisk nok fører velstanden til at kineserne blir mer usunne enn de var, noe som delvis kommer av at kjøttkonsumet har gått i været samtidig som de spiser mindre frukt og grønt. Færre kinesere livnærer seg nå av hardt fysisk arbeid som kan holde dem i form, samtidig som tilgangen på fet og usunn mat har eksplodert. Kroniske sykdommer har nå overtatt førsteplassen på listen over dødsårsaker i Kina. Dette skyldes i stor grad at levealderen har økt i takt med velstanden, men også at helseskadene tar livet av flere enn før. Rapporten i The Lancet kaster lys på utfordringene som nå står i kø for Kinas helsevesen. Ekspertene bak rapporten oppfordrer nå Kina til å jobbe hardt for å lage et bedre system for å ta vare på sine innbyggeres helse.

Høy barnedødelighet

Fedme og røyking er nemlig ikke de enste store helseproblemene som kineserne står overfor. På landsbygda er fortsatt barnedødelighet et stort problem. 123 av 1000 spedbarn dør fortsatt i Kina. I de rikeste vestlige landene er det tilsvarende tallet så lavt som 26. Forventet levealder er også svært forskjellig på landsbygda i byene sammenlignet med på landsbygda. I Shanghai er den forventede levealderen oppe i 78,1 år, mens den er så lav som 66,1 år i den avsidesliggende og fattige provinsen Gansu i Vest-Kina.

15 år gamle Huang Jiaxin tar en dusj etter å ha mottatt behandling for ekstrem overvekt i Wuhan-provinsen. Leger jobber for å få gutten, som veier 160 kilo, til å gå ned i vekt. Overvekt blir et stadig større problem i Kina.
AP