Russland forstår at Nord-Korea reagerer på «The Interview»

Myndighetene i Russland mener Nord-Koreas reaksjon på den amerikanske filmen «The Interview» er høyst forståelig.

salesposter