Stortingets utvidede forsvars— og utenrikskomite blir torsdag orientert om at Norge utvider den militære deltagelsen i kampen mot terrorgrauppen IS.

Ifølge TV 2 skal Norge sende 100 instruktører som skal trene opp soldater i Irak som skal settes inn i kampene mot IS.

På direkte spørsmål fra Aftenposten til pressevakten i FD, spesialrådgiver Birgitte Frisch er svaret at departementet ikke har noen kommentar til oplysningene som TV2 bringer.

SV vil kreve en åpen behandling av saken.

— Det er et paradoks at de mest alvorlige beslutningene vi kan ta - om å sende norske kvinner og menn til krigssoner - ikke nødvendigvis blir gjenstand for åpen debatt, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

— Vi var imot å sende de første norske offiserene fordi vi mener terskelen for å bidra militært må være høy og vi er redd for at en amerikanskledet krig like gjerne kan øke støtten til IS i den sunnimuslimske befolkningen i Irak, sier han.

— Vi ønsker IS alt vondt, men erfaringene med amerikanske kriger i denne regionen er svært dårlige, sier Lysbakken

Får støtte

Miljøpartiet De grønne og Senterpartiet har tidligere gjort det klart at de vil støtte SVs krav om åpen debatt dersom det blir aktuelt med en norsk opptrapping i Irak, og Venstre har også varslet støtte dersom regjeringen legger opp til en betydelig opptrapping.

Stortingets utvidede forsvars- og utenrikskomité består av de faste medlemmene samt partienes parlamentariske ledere. SV har dermed to representanter og trenger kun støtte fra ytterligere fire i komiteen for å få gjennomslag for sitt krav om åpen debatt i Stortinget.

Så langt har det norske bidraget til kampen mot IS vært symbolsk.