En studie av hvordan pengestøtte påvirker stemmegivningen i den amerikanske kongressen har påvist et tydelig mønster: Etter at representanter mottar penger fra en bestemt interesseorganisasjon, har de en tendens til å stemme i tråd med organisasjonens interesser. Flere endrer standpunkter rett etter de har fått støtten. Studien er gjennomført på vegne av foreningen Public Campaign, som arbeider for reform av reglene for politisk finansiering i USA. Det er pengestøtten fra tilhengere av strenge amerikanske sanksjoner mot Cuba som har vært under lupen. I løpet av de seneste syv årene har de gitt over ti millioner dollar til kongresskandidaters valgkamper, ifølge rapporten.

— Penger viktigere enn argumenter

Foreningen viser til minst 18 tilfeller hvor representanter har endret standpunkter om Cuba i månedene etter at de mottok støtten. - Når en sak ikke topper agendaen, slik helsereform gjør, skaper vårt valgkampsystem en situasjon hvor representanter er mer interesserte i penger enn i å foreta beslutninger på en rasjonell måte , sier David Donnelly i Public Campaign til Associated Press. Blant representantene som nevnes, er demokraten Mike McIntyre fra North-Carolina. Han stemte konsekvent for å lette sanksjonene mot Cuba, inntil 2004, da han mottok 14.500 dollar fra organisjonen U.S.-Cuba Democracy PAC og det tilhørende nettverket. Demokraten Dennis Cardoza fra California endret sin stemmegivning samme år, hvorpå han har mottatt nærmere 10.000 dollar. Republikaneren John Shimkus fra Illinois endret sin stemmegivning i 2005, og har i etterkant mottatt 3000 dollar.

- Ingenting med penger å gjøre

McIntyre sier til nyhetsbyrået AP at det ikke var pengene, men å høre medrepresentant Lincoln Diaz-Balarts personlige historie, som fikk ham til å endre mening. - Det hadde ingenting med penger å gjøre. Jeg gjennomgikk en filosofisk endring av oppfatning. Vi kan ikke støtte demokrati og menneskerettigheter i andre verdensdeler, om vi ikke støtter det 150 kilometer fra vår egen kyst, sier han. En talsmann for Shimkus sier at han har skiftet mening, og at han nå også ville ha stemt annerledes om handel med Kina. En talsmann for Cardoza ville ikke kommentere.

Det hadde ingenting med penger å gjøre. Jeg gjennomgikk en filosofisk endring av oppfatning.
Mike McIntyre, medlem av Representantenes hus

Andre grupper gir mye mer

U.S.-Cuba Democracy PAC mener at de henges ut på urettferdig vis. Det påpekes at andre grupper, , som det jødiske miljøet og arbeidstakerorganisasjoner, gir mer penger til politikere, og at dette er en grunnlovsfestet rett.

AFP/TV-HO

Diaz-Balart selv kaller studien er «pølsevev». Han mener motstander av sanksjoner står bak. Rapporten blir offentliggjort samme uke som Kongressen skal holde høringer om reiserestriksjonene til Cuba. President Barack Obama har allerede lettet disse. Rapporten erkjenner at pengestøtten fra det cubansk-amerikanske miljøet er liten i forhold til den fra grupper som har interesser knyttet til helsereformen og regulering av finansvesenet.