Seks drept i nytt droneangrep i Pakistan

Seks mennesker ble drept i et amerikansk droneangrep på en opprørsleir i det nordvestlige stammeområdet i Pakistan søndag.

salesposter