Forfølgelse. I flere tiår har Soon Na Chang (72) vært stemplet som en farlig avviker og fotfulgt av det hemmelige politi. Han er blitt arrestert flere ganger og har tilbragt flere år bak fengselsmurene i sitt hjemland Sør-Korea. Hans forbrytelser har vært blant de aller alvorligste; han har rost Nord-Korea offentlig.Nå da forsoningsprosessen mellom de to statene på den koreanske halvøya har begynt å skyte fart, har imidlertid Sør-Koreas president Roh Moo Hyun og hans parti begynt å iverksette planer om å avskaffe loven om nasjonal sikkerhet. Denne loven har siden 1948 forbudt både verbal støtte til Nord-Korea og ikke-godkjente besøk i nabolandet. En av Uri-partiets fremste parlamentarikere, Choi Jae Cheon, hevder at Sør-Korea allerede har vunnet den ideologiske krigen med Nord-Korea. — Den kalde krigen er over, sier han.

Ytringsfriheten

Loven er lenge blitt betraktet som et forsvarsverk mot at Nord-Koreas kommunistiske ideologi skulle trenge over den demilitariserte sonen mellom de to landene. Nå mener president Roh og hans tilhengere i Uri-partiet at den er foreldet og en hån mot demokrati og ytringsfrihet.De mener også at loven er en levning fra den kalde krigen og et hinder for bedre forbindelser med Nord-Korea. Nå vil partiet bruke sitt flertall i nasjonalforsamlingen til å avskaffe den og går inn for en avstemning i løpet av de nærmeste ukene. Dersom loven blir opphevet, vil Soons gruppe og andre forbudte organisasjoner som stiller seg velvillig overfor Nord-Korea, bli tillatt. Det vil også føre til at en serie nye nordkoreanske nettsider som er rettet mot unge koreanere, fritt vil kunne leses i Sør-Korea.

Ideologisk strid

President Rohs forsøk på å bli kvitt sikkerhetsloven er det foreløpig siste utslag av en ideologisk strid som raser i Sør-Korea. Spørsmålet er hvorvidt tilnærmelse til Nord-Korea skjer for hurtig og for tidlig.Mange konservative kritikere hudfletter regjeringen og anklager den for å innta en unnfallende holdning overfor regimet i Pyongyang.Utspillet har samtidig utløst den heftigste protesten fra kritikere av "solskinnspolitikken" overfor Nord-Korea siden daværende president Kim Dae Jung i 2000 møtte sin nordkoreanske motpart Kim Jong Il i Pyongyang. Senere samme år ble den sørkoreanske presidenten tildelt Nobels fredspris for sin politikk.

Daglig demonstrasjon

— Nord-Korea er ikke vår fiende - USA er det, sa Soon Na Chang under en demonstrasjon utenfor nasjonalforsamlingen i Seoul tidligere denne måneden. Hans gruppe sluttet seg til fagorganiserte arbeidere i hva som er blitt en daglig demonstrasjon av støtte til regjeringens forslag om å oppheve oven.- Vi må vise Kim Jong Il respekt, sa han om den nordkoreanske lederen og tilføyde: - Nordkoreanerne opponerer mot USA, mens Sør-Korea i årevis har hatt et marionettregime.Opposisjonen i nasjonalforsamlingen mener imidlertid at en opphevelse av loven vil gi Kim Jong Il et nytt fotfeste i landet og henviser til etterretningseksperter, som regner med at det fortsatt er 40 000 nordkoreanske agenter i sør. Norsk enerett: Aftenposten

<b>Tilnærming. </b>Den kalde krigen er over, mener det regjerende Uri-partiet i Sør-Korea, som her feirer gode valgresultater i sitt hovedkvarter i Seoul tidligere i år.
A. YOUNG-JOON/AP