Serbias tidligere etterretningssjef frikjent i Haag

Serbias tidligere sjef for det hemmelige politiet og hans nestkommanderende er begge frikjent av FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia (ICTY).

salesposter