Det var en seierssikker Lars-Eric Petersson som sammen med sine to advokater banet seg vei gjennom blitzregnet utenfor den såkalte Sikkerhetssalen i rådhuset i Stockholm ved åttetiden i går morges.Klokken ni ankom statsadvokat Christer van der Kwast, leder for Riksenheten mot korrupsjon, og saken kunne begynne. Første del av formiddagen fikk statsadvokaten til sin rådighet. Og van der Kwast leste opp tiltalen, der Petersson anklages blant annet for å ha hevet "taket" i bonusprogrammet Wealthbuilder. Dessuten har den tidligere Skandia-sjefen, ifølge anklagene, endret pensjonsavtalen slik at han fikk ut en større sum enn styret hadde godkjent.

Egne interesser først.

Statsadvokaten la i går formiddag frem hvordan dette skal ha foregått, og konkluderte med at Lars-Eric Petersson skal ha spilt en avgjørende rolle i de beslutningene som ble tatt. Tidligere er det kjent at to fremtredende styremedlemmer har sagt rett ut at de ble lurt av Petersson.— Lars-Eric Petersson har som administrerende direktør hatt en særskilt ansvarsfull posisjon. Det betyr at han må vurdere selskapets beste og respektere styrets vedtak, og ikke sette sine egne private interesser først. Han har i flere tilfeller overprøvd styret, sa van der Kwast da han avsluttet sin saksfremstilling.

Savner klokskap.

Temperaturen steg kraftig da forsvarerne kom til orde etter lunsj. Forsvarsadvokat Torgny Wetterberg fyrte av flere salver mot statsadvokaten, og sa blant annet at de er urolige for at statsadvokaten skal legge frem et ufullstendig faktagrunnlag. - Granskningen er gjennomført med stor iver og store ressurser, men metodikk, kunnskap og klokskap savnes, sa advokat Torgny Wetterberg. Samtidig hevdet han at forsvaret nå må presentere en hel del eget materiale for at retten skal få et ordentlig saksmateriale å ta stilling til.

Holder på til april.

Domstolen har satt av tid helt frem til 17. april. Hele to dager er satt av for at forsvarerne skal få forklare hva som har skjedd. Dette er dobbelt så lang tid som statsadvokaten bruker i denne saken. I Sverige er det heller ikke vanlig at forsvarerne legger frem sin sak på denne måten.- I de fleste rettssaker venter forsvaret med å gi sitt syn til sluttprosedyren. Men Lars-Eric Petersson har stor interesse av at sannheten virkelig kommer frem, derfor gjør vi dette, sier Wetterberg.

Lars-Eric Petersson (t.h.) slo tilbake mot aktoratet under første dag av straffesaken mot ham, som startet i går. Her ankommer han retten med en av sine forsvarere.
SÖREN ANDERSSON / SCANPIX