Les også

Flere tusen amerikanske marinesoldater begynte i går å ta seg inn i et av Talibans kjerneområder sammen med soldater fra den afghanske hæren. Transporten foregikk med helikoptre og pansrede kjøretøyer i den største operasjonen hittil for å sikre Kabul-regjeringen kontrollen med denne delen av Afghanistan.

Den første bølgen med soldater fra US Marines og den afghanske hæren tok seg inn i jordbruksområdet rundt byen Marja i Helmand-provinsen omkring klokken 2 natt til i går. Store transporthelikoptre var da i ferd med å lande på de upløyde markene. Mens soldatene spredte seg utover med sine tunge pakninger med våpen, ammunisjon og forsyninger for å innta defensive posisjoner rundt byen, sirklet jagerfly og kamphelikoptre over dem i den svarte, måneløse natten.

I løpet av den neste halvannen time fløy helikoptrene inn to nye kontingenter med soldater like i nærheten av Marja. Under landingen var det ingen tegn til aktivitet fra Talibans side.

Vollgraver

Da solen gikk opp, var planen at ytterligere mange hundre amerikanske marinesoldater sammen med afghanske styrker skulle komme inn i området via landeveien. For å krysse de mange vanningskanalene – som for øvrig ble bygget av amerikanske ingeniører for et halvt århundre siden – brukte soldatene mobile broer. Disse vanningskanalene er tidligere blitt brukt av Taliban som beskyttende vollgraver. Senere er planen at minerydderutstyr sammen med spesialutrustede stridsvogner skal sørge for trygge gjennomfartsårer i det tykke beltet av hjemmelagde miner som omgir byen.

Saken fortsetter under annonsen.

Marinesoldatene som denne helgen har gått inn i området omkring Marja, er blant de første militære enhetene som er kommet til Afghanistan etter at president Barack Obama før jul ga ordre om at det skulle sendes ytterligere 30000 soldater for å nedkjempe Taliban. Operasjonen som nå er igangsatt, tar sikte på å frata Taliban det fotfestet som gruppen har hatt i Helmand-provinsen. Området har «utmerket» seg de siste år etter at det er blitt hjemsted for et stort antall bombefabrikker og laboratorier som foredler narkotika.

– Planen vår er å frata Taliban kontrollen med Marja, sier brigadegeneral Lawrence Nicholson, sjef for den 2. marinejegerbrigade. Ved å frata Taliban kontrollen med Marja, håper man å få til en fullstendig endring av situasjonen i Helmand og på litt lengre sikt i hele Afghanistan, slår han fast.

Samarbeid

I den hittil åtte år lange krigen har det vært flere andre store amerikanske operasjoner med sikte på å knekke Taliban. Denne operasjonen innebærer noe nytt. Det nye består først og fremst i at det er etablert en helt annen form for samarbeid med den afghanske hæren enn hva man tidligere har hatt.

Hvert enkelt kompani av US Marines opererer i nær forbindelse med et tilsvarende afghansk kompani. Da soldatene ble fløyet inn til Marja i går natt, satt amerikanske og afghanske soldater side om side i helikoptrene. Den amerikanske sjefen for operasjonen arbeider i det militære hovedkvarteret sammen med en afghansk general.

Tidligere var det bare et fåtall afghanere med på de amerikanske operasjonene. Denne gang er det én afghaner for hver annen amerikaner.

Motstanden

Toppoffiserene i US Marines antar at mange Taliban-soldater vil bli værende i området for å yte motstand. Ifølge amerikansk etterretning har mange toppledere i Taliban de siste dagene krysset grensen mellom Afghanistan og Pakistan for å delta i kampene mot de amerikanske styrkene omkring Marja.

Tidligere har mange opprørere flyktet til andre områder når de amerikanske styrkene har innledet en operasjon. Denne gang har enheter fra US Marines og fra den amerikanske hæren forsøkt å legge en jernring rundt Marja for å hindre at soldater fra Taliban slipper unna.

Norsk enerett: Aftenposten

Brennan Linsley