I sin siste måling viser det respekterte meningsmålingsinstituttet Consultores 21 at Chávez har en oppslutning på 47,9 prosent, mens opposisjonskandidaten Henrique Capriles har 44,5 prosent.

En så liten margin står i strid med de fleste andre meningsmålingene som gir Chávez en svært klar ledelse.

Den siste målingen til det like respekterte instituttet Datanalisis gir Chávez en ledelse på 15,9 prosentpoeng over Capriles.

Analytikerne sier at en grunn til den store forskjellen er at Datanalisis' måling viser at 28,7 prosent av velgerne ikke har bestemt seg, mens Consultores' måling plasserer bare 7,5 prosent i vet ikke-gruppa.

De store sprikene illustrerer hvordan meningsmålingsinstituttene i høy grad er kasteballer i politikken, og instituttene beskyldes hyppig for å favorisere den ene eller den andre kandidaten.

Chávez er fortsatt svært populær i Venezuela og ventes å vinne valget trass i at han sliter med en kreftsykdom, men Capriles forsøker å utnytte den utbredte misnøyen med den store kriminaliteten og høy inflasjon.