• Norske myndigheter må bannlyse Tamiltigrene og etterforske lederen deres i Norge, sier srilankisk statsråd på Oslo-besøk.

– Jeg vet hva terrorisme handler om. Jeg har fortsatt en kule i hodet etter at Tamiltigrene forsøkte å drepe meg, sier Nimal Siripala de Silva til Aftenposten.no.

Sri Lankas vannkraftminister var nylig, sammen med miljøvernminister Anura P. Yapa, på besøk i Norge. I bagasjen hadde de flere forslag til økonomisk samarbeid med Norge.

Og en klar formaning til norske myndigheter.

– Det finnes mellom 100 og 200 personer i Norge som fortsatt sympatiserer med Tamiltigrene. Vi vet at de samler inn penger, og frykter at disse pengene vil bli brukt til nye terrorhandlinger på Sri Lanka. Det må vi forhindre, sier de Silva til Aftenposten.

I et møte med utenriksminister Jonas Gahr Støre på fredag gjorde de Silva og Yapa det klart at Sri Lanka ønsker at Norge bannlyser Tamiltigrene, også kjent som LTTE, som en terroristorganisasjon. I tillegg ber de Norge om å etterforske det han omtaler som LTTEs ledelse i Norge.

Saken fortsetter under annonsen.

Avhørte norsk tamil

Denne mannen leder LTTE-nettverket i Norge, ifølge srilankiske myndigheter. FOTO: UKJENT

Spesielt fremhever de Silva én mann, en tamilsk 35-åring med norsk statsborgerskap som er bosatt på Vestlandet. Aftenposten har tidligere omtalt ham fordi han løftes frem av flere hold som en sentral lederskikkelse i en gruppe tamiler som ønsker å gjenoppta den væpnede kampen mot Sri Lanka – anklager han selv har benektet.

Det har ikke lykkes Aftenposten å få kontakt med mannen.

Hele LTTE-ledelsen ble drept i løpet av de siste dagenes kamper i borgerkrigen i mai 2009. Den norske tamilen, som har bodd i Norge siden 2005, skal ha vært organisasjonens internasjonale koordinator i denne sluttfasen. I våres ble han avhørt av nederlandske etterforskere på grunn av sin påståtte rolle i LTTE, en organisasjon som er terrorstemplet av EU og USA.

Rettssaken i Nederland – som avhøret var en del av – pågår fortsatt. Aktoratet la i forrige uke frem bevis på at LTTE fortsatt er en aktiv organisasjon i Europa.

– Norge ble selv rammet av terror i sommer. Vi håper angrepene i juli bidrar til at deres myndigheter nå tar trusselen fra LTTE-miljøet på alvor, sier de Silva.

Avviser påstandene

Aftenposten vet at en slik etterforskning ikke har særlig høy prioritet i PST. Heller iikke utenriksminister Støre viser tegn til at den norske mannen anses som en terrortrussel.

– Utenriksministeren understreket at man ikke under noen omstendighet ville tillate brudd på norsk lov, og at dette var et spørsmål for politi og påtalemyndighet å følge opp. Han vektla videre at det tamilske miljøet i Norge var svært godt integrert i det norske samfunnet og at det norske demokratiet vernet om legitim politisk virksomhet og ytringsfrihet, sier kommunikasjonsrådgiver Frode Overland Andersen i UD om møtet mellom Støre og de to srilankiske statsrådene.

Anklagene om en norsk terrorcelle avvises på det sterkeste av Panchakulasingam Kandiah, overlege ved Haukeland sykehus og leder for den fremste norske tamilorganisasjonen, NCET.

– Tamilene utenfor Sri Lanka har fortsatt kampen for et eget hjemland, men med legitime og ikkevoldelige midler. Myndighetene i Colombo forsøker å få oppmerksomheten vekk fra krigsforbrytelsene de selv sto for i borgerkrigen. Jeg er ikke kjent med at noen LTTE-nettverk har vært aktive etter mai 2009. Vi kan ikke ta disse påstandene seriøst. Colombo-regjeringens forsøk på å terrorstemple en legitim frigjøringskamp vil ikke fungere i fremtiden, sier han.

Avventer rapport

Norge og en rekke andre land venter nå på at Sri Lankas regjering skal legge frem sin egen rapport om hva som skjedde i borgerkrigens siste fase. Rapporten forventes innen 15. november. Tidligere analyser, deriblant en FN-rapport som ble gitt til generalsekretær Ban Ki-moon i våres, anklager begge sider i borgerkrigen for krigsforbrytelser.

– Dersom myndighetene ikke tar disse anklagene alvorlig i sin rapport, må vi komme tilbake til hvilke tiltak vi tar. Her samarbeider vi med en rekke land, deriblant USA, Storbritannia og Frankrike, sier utviklingsminister Erik Solheim, som tidligere var Norges spesialutsending til Sri Lanka da Norge tilrettela for fredsprosessen på øya.