Onkelen Om Prakash sa at han ikke angret noe som helst da han nylig ble arrestert for drap på sin 19 år gamle niese Asha Saini og hennes 21 år gamle kjæreste Yogesh Kumar. De to ble knivstukket til døde etter at de først var blitt torturert med elektriske støt.

– Jeg føler ingen anger. Jeg ville straffet dem igjen hvis jeg fikk en ny sjanse, sa Prakash, som erklærte at han hadde begått drapene for å redde familiens ære – som han mente var krenket av Ashas og Yogesh’ beslutning om å gifte seg med hverandre.

Flere drap

Tallet på slike drap øker ikke bare i de lavere indiske samfunnsklassene, som betraktes som sosialt og religiøst konservative. Også i de sosiale gruppene som er på vei oppover i samfunnet, skjer det stadig flere slike forbrytelser.

– Tallet øker blant annet fordi kvinnene får stadig bedre utdanning. Dermed føler de at de har grunnlag for å fatte sine egne beslutninger i viktige spørsmål i livet, sier professor i sosiologi Anand Kumar ved Jawarharlal Nehru-universitetet i New Delhi.

Statsminister Manmohan Singh mener problemet er så alvorlig at han har gitt en komité på regjeringsnivå ordre om å granske drapene. Overgrep av denne typen er spesielt utbredt i de nordlige delstatene i India.

Uklart omfang

Det foreligger ingen offisielle tall på hvor mange drap av denne typen som de siste årene er begått i India. Men ifølge menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch dreier det seg om rundt 900 per år bare i de nordlige delstatene Haryana, Punjab og Uttar Pradesh.

– Ungdommen tror ikke lenger på familiens rett til å ta de viktigste avgjørelsene for de får selv stadig flere valgmuligheter. Flere jenter får mot til å bestemme selv, sier N. Hamsa som leder WomenPowerConnect, en gruppe som kjemper for kvinners rettigheter.

Indias rettsvesen signaliserer også en hardere linje mot folk som begår denne typen drap. I mars i år ble fem mennesker dømt til døden i Haryana for drap på et ungt par som hadde våget å trosse det lokale landsbyrådets forbud mot at de skulle gifte seg med hverandre.