Ifølge Greger Larson og hans kolleger ved universitetet i Oxford i Storbritannia fant disse temmingene sted omtrent samtidig for rundt 9.000 år siden. Det skal ha skjedd i Italia, Mellom-Europa, Tyrkia, India, Burma, Thailand og Ny-Guinea.

Tyrkerne var kanskje først ute, men folk i andre deler av verden greide senere å temme villsvin uten tyrkisk hjelp, heter det i grisestudien. Den bygger på gransking av arvestoff fra 686 villsvin og tamgriser og er offentliggjort i det amerikanske vitenskapstidsskriftet Science.

Villsvinet ble ikke bare temmet av tyrkerne, selv om de kanskje var først ute.
AP