I Schwarzwald sørvest i Tyskland ligger byen Triberg med omtrent 5000 innbyggere, hvorav mange av dem eier biler.

I et av parkeringshusene skal det visstnok være så vanskelig å parkere på et par av plassene, at de nå har merket det med «mannetegn» — et marssymbol.

Borgermester Gallus Strobel sier til Spiegel Online at årsaken er at de to plassene er de eneste hvor man må rygge inn.

— Dette gjøres av nødvendighet. Da vi planla det nye parkeringshuset fant vi ut at vi hadde to plasser som ikke var rektangulære og hvor parkeringen ville bli vanskelig. Da kom ideen om å lage to parkeringsplasser for menn, sier Strobel.

Spiegel siterer en britisk studie av 2500 mennesker, som viste at i et gitt tilfelle parkerte menn mye raskere enn kvinner (16 mot 21 sekunder), men en mye høyere andel kvinner enn menn parkerte korrekt.

Når den tyske nettavisen spør ordføreren om han ikke er redd for at menn kjører kjapt og upresist inn, og at de da skal krasje under ryggingen, svarer Strobel.

— Det bekymrer jeg meg overhodet ikke over. Dessuten har vi forsikring.

Borgermesteren presiserer også at kvinner som eventuelt bruker manne-plassene ikke vil bli straffeforfulgt.

PS! Den tyske borgermesteren sier at årsaken til manne-parkeringsplassene egentlig handler om humor og markedsføringen. Det kan vel sies at han har lykkes med det når «alle» tyske medier og noen utenlandske skriver om saken.