Det er detaljene som teller i moderne diplomati, så for å fremstå som mer oppdatert har amerikanerne bestemt seg for å forby den gamle skrifttypen "Courier New 12", melder nyhetsbyrået AFP.

I et internt rundskriv onsdag gjøres det klart at denne skrifttypen ikke lenger skal brukes på offisielle diplomatiske dokumenter.

— Som et svar på en rekke henvendelser, og med et ønske om å gjøre dokumentene lettere å lese, bytter vi til en ny standard skrifttype: "Times New Roman 14", heter det i rundskrivet.

Det er bare tre unntak for de nye typografiske reglene: Telegrammer, avtaledokumenter fra departementets lovavdeling og dokumenter som skal undertegnes av presidenten.

Årsaken til at det gjøres unntak for de nye reglene, sier rundskrivet ingenting om.