USA forbyr sivile fly over Irak

USAs luftfartsmyndighet FAA forbyr alle amerikanske sivile fly å fly over irakisk luftrom.

salesposter