USA opphever forbud mot import fra Myanmar

USA opphever det ti år gamle forbudet mot import av de fleste varer fra Myanmar.

salesposter