Omfattende.Voldtekt og seksuelle overgrep mot kvinner i det amerikanske forsvaret er så omfattende at det denne uken ble gjort til tema for en høring i den amerikanske Kongressen. Tre firestjerners generaler og en admiral fikk klar beskjed fra bestyrtede politikere om at hvis de ikke beskyttet sine kvinnelige soldater bedre vil politikerne gripe inn. — Ingen krig er uten kostnader. Men kostnadene bør komme fra konflikter med fienden, og ikke på grunn av notorisk vold fra våre egne soldater, sa den republikanske senatoren Susan Collins under høringen.

Egen justis

Regelen i det militære er at det er kommandøren som avgjør om en soldat som beskyldes for voldtekt, skal få rettslig påtale.I løpet av det siste halvannet år har 86 kvinner som tjenestegjør i hæren i krigene i Irak og Afghanistan rapportert at de er blitt voldtatt, 12 kvinnelige soldater i Marinen har gjort det samme, åtte i luftforsvaret og seks i marinejegerkorpset.De voldtatte kvinnene, som tjenestegjør i stillinger fra militærpoliti til helikopterpiloter, klager over at de ble isolert og beskyldt for å ha invitert til voldtekten, mens systemet de vendte seg til for å få hjelp behandlet voldtektsmannen mye mildere. Et stort antall slipper unna rettsforfølgelse.Det er stikk i strid med hvordan voldtektssaker behandles i det offentlige amerikanske rettssystemet, der voldtekt oppfattes som en svært alvorlig forbrytelse og de skyldige idømmes lange fengselsstraffer.Hjelpetilbudet til voldtektsofrene som er i krig eller i isolerte områder skal være svært dårlig.Mange av kvinnene hevder i stedet at de er blitt straffet etter å ha rapportert voldtekten, og at de måtte fortsette tjenesten på samme sted som overgriperen.