Man har en tid hatt mistanke om at dvergdinosaurer eksisterte, blant annet etter et tidligere mindre funn i Romania, men det lot seg ikke vitenskapelig bevise. Henrykkelsen blant verdens paleontologer er derfor stor etter funn av intet mindre enn 11 planteetende dvergdinosaurer i marine lag i et steinbrudd ved Goslar i Nord-Tyskland.

Ett tonn.

— Funnet er både fantastisk og unikt, sier Norges ledende paleontolog, første-amuensis Jørn Harald Hurum ved Naturhistorisk Museum/Universitetet i Oslo. - Dyrene som er funnet, måler fra 1,7 til 6,2 meter i lengde. Hele seks av dem var så komplette at de kunne studeres som separate vekstfaser. Ved å foreta snittkutt av knoklene og studere årringer, har man konstatert at det minste, yngste dyret var i en fase med kjemperask vekst. Hos de større dyrene hadde veksten slakket av for nesten å stoppe helt opp i det største dyret, og som man regner som fullstendig voksen.Dinosaurene tilhørte langhalsdinosaurene. De hadde altså lang hals, gikk på fire ben, og deres slektninger i full skala som var de største av alle dinosaurer på jorden, kunne bli hele 35 meter lange og veie 80-100 tonn. Det største hele eksemplaret av en langhalsdinosaur man har funnet målte likevel "bare" 27 meter fra snute til hale. Dvergarten som nå er funnet, veide til sammenligning bare rundt ett tonn fullt voksen. Dvergdinosauren synes å være en slags mellomting mellom camerasaurus, funnet i Nord-Amerika, og brachiosaurus, funnet både i Nord-Amerika og i Afrika.

Andre dvergarter.

— Da dvergdinosaurene levde under juratiden for cirka 150 mill år siden, var Europa dekket av et grunt hav med flere større og mindre øyer, forteller Hurum. - Dvergdinosaurene ble små fordi de levde på øyer med begrenset næringstilfang. Vi har mange andre eksempler på arter som fikk veksten hemmet fordi de levde på øyer. På Rhodos er det funnet dvergelefanter, på Madagaskar dvergflodhester og på øyer i Nord-Sibir dvergmammuter. Kjent er også funnet av dvergmennesket Flores, også kalt "hobbiten", på en øy i Indonesia for få år siden.Paleontologene mener dvergdinosaurene kan stamme fra store dyr som havnet på øyer, og som gradvis ble mindre av vekst etter hvert som nye generasjoner av dyr ble klekket.Den nye dvergdinosauren er selvfølgelig blitt døpt europasaurus.- Vi sitter nå med helt ny kunnskap om det øyriket som for 150 millioner år siden lå der det europeiske kontinent ligger i dag, sier Hurum.

Modeller som viser hvordan europasaurus trolig en gang så ut for 150 millioner år siden.
DINOPARK MÜNCHEHAGEN
Rekonstruksjonenav en hodeskallefra dvergdinosaurenefunnet i Nord-Tyskland.
DINOPARK MÜNCHEHAGEN