Les bloggen til Aftenposten Brussel-korrespondent Alf Ole Ask

Rett nok er Norge utenforlandet i EU, men siden fredag har Norge vært mer utenfor enn vanlig.

Norges EU-delegasjon i Brussel har ikke adgang til Internett. Forbindelsen ble brutt fredag etter lunsj, og nestleder ved EU-delegasjonen Helge Skaara sier han håper at alt dette ordner seg sent i dag eller i morgen tidlig. De venter på en del som må komme fra Oslo.

Delegasjonen har ikke et eget lokalt nettverk. Dette har UD i Oslo nektet dem å sette opp, visstnok av såkalte sikkerhetshensyn.

— Med et slikt ekstra nettverk kunne vi tilbudt Internettadgang til besøkende og i vårt konferansesenter. I tillegg hatt en viss backup i slike situasjoner, sier Skaara til Aftenposten.

— Men har dette ført til for eksempel forsinkelser av forhandlinger med å utvide EØS-avtalen?

— Nei, det har det ikke. Men vi har selvsagt måttet benytte fax og telefon mer, sier Skaara.