Utlendinger angripes stadig oftere i Tyskland

Utlendinger angripes stadig oftere i Tyskland, og i fjor ble det registrert 20,4 prosent flere slike angrep enn året før, viser tall fra myndighetene.

salesposter