• Hollande har lovet å verne om velferdsstaten, sette i gang ny virksomhet og oppnå balanse i statsbudsjettet innen 2017.Det er ikke enkelt å se hvordan Hollande skal få dette regnestykket til å stemme, skriver Per Kristian Haugen FOTO: Laurent Cipriani

Valgløfter er tunge å bære

Maktens pris. François Hollandes farligste motstander kan bli forventningene som han selv har skapt.

salesposter