Ingen av landene som er rammet hadde et varslingssystem mot flodbølger. Ifølge Waverly Person fra USGS National Earthquake Information Center kunne flere av de omkomne ha vært reddet hvis landene hadde installert varslingssystemer på de utsatte områdene. Han tror dette er en lærepenge.Person understreker at myndighetene bør instruere folk langs kysten om å flytte på seg etter et undervannsskjelv. Det tar nemlig opptil to timer fra en undervannsjordskjelv utløses til flodbølgen treffer land. Dermed har man mulighet til å få folk unna.